De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Vlaardingen  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

De Stadsgehoorzaal moet open blijven, ook als daarvoor extra geld nodig is.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Vlaardingen moet het aantal stadswachten (de 'lichtblauwe brigade') uitbreiden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

De gemeente moet inwoners meer zeggenschap geven over hun omgeving, bijvoorbeeld met een buurtreferendum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

Het voormalige GAK-kantoor moet gebruikt worden om Oost-Europese arbeidsmigranten te huisvesten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

Vlaardingen moet een eigen energiebedrijf beginnen dat duurzame energie opwekt.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Lokale organisaties die vluchtelingen bijstaan, moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Nieuwe huurders met een laag inkomen moeten geen woonvergunning krijgen voor wijken waar veel armoede heerst.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet zich inzetten om aan de randen van Vlaardingen grote winkelbedrijven te vestigen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

De gemeente mag geen evenementen toestaan die hinder kunnen opleveren voor kerkdiensten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

De gemeente moet meer gebruik maken van externe deskundigen, zodat het aantal ambtenaren omlaag kan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

Horecaondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze dicht gaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Ondernemers die moeilijk plaatsbare werklozen in dienst nemen moeten voorrang krijgen bij gemeentelijke opdrachten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

De huurverhoging voor sportverenigingen moet worden teruggedraaid, ook ten koste van andere voorzieningen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Buiten het centrum moet parkeren gratis worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Ook ouderen met een laag inkomen moeten betalen om met het openbaar vervoer te kunnen reizen in Vlaardingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Vooral betaalde krachten moeten langdurig zieken ondersteunen en verzorgen, niet familie of vrienden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

In alle winkelcentra moet cameratoezicht komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

Mensen die voldoende inkomen hebben, moeten een eigen bijdrage betalen voor hun scootmobiel.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente mag goedkope huurwoningen slopen om plaats te maken voor duurdere woningen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Verkeerslichten voor voetgangers en fietsers moeten langer op groen blijven staan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Mensen die een uitkering krijgen, moeten als tegenprestatie nuttig werk doen voor de gemeente.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

De gemeente moet het onderhoud van openbaar groen zoveel mogelijk overlaten aan de inwoners.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De gemeente moet bedrijven met milieubelastende industrie zoveel mogelijk weren uit Vlaardingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De Westhavenkade moet weer volledig toegankelijk worden voor auto’s.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

De verkeersinstallatie op de Holyweg, voor het in- en uit laten van auto's, moet worden weggehaald.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

De gemeente moet zich hard maken voor een maximumsnelheid van 80 km per uur op de A20 en het Blankenburgtracé.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

De gemeente moet meer subsidie geven aan Omroep Vlaardingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 28

Er moeten meer koopzondagen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 29

De politie moet preventief kunnen fouilleren in Vlaardingen.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Vlaardingen vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
PvdA  
VV2000 LeefbaarVlaardingen  
VVD  
CDA  
GroenLinks  
SP  
D66  
CUSGP  
SBV  
Trots  
AOV  
Ons Vlaardingen  
Lokaal Vlaardingen  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

PvdA: Oneens

Ook de Stadsgehoorzaal moet zorgen voor hogere eigen inkomsten.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Uiteraard is VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) van mening dat de Stadsgehoorzaal open moet blijven. Wij denken echter dat dit mogelijk is zonder een extra zak geld te geven. Door de subsidieopdracht die de Stadsgehoorzaal heeft aan te passen, krijgt de Stadsgehoorzaal de mogelijkheid om veel vrijer te programmeren.

VVD: Eens

Wel moet er veel meer samenwerking komen met omliggende gemeenten op cultuurgebied en zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke instanties nog allemaal subsidies blijven ontvangen.

CDA: Oneens

Culturele voorzieningen houden we het liefst op peil. Maar we moeten ze betaalbaar houden. Daarom is aan alle instellingen gevraagd hun financiële steentje bij te dragen. Ook de Stadsgehoorzaal moet dus op zoek naar kostenverlaging en/of meer inkomsten. Ze krijgen daarvoor een redelijke tijd. https://www.cda.nl/zuid-holland/vlaardingen/

GroenLinks: Eens

Cultuur is een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. De Stadsgehoorzaal is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de stad. Voor zowel professioneel theater als amateursgezelschappen. Cultureel ondernemerschap moet de kosten beperken.

SP: Oneens

De stadsgehoorzaal is in zijn huidige vorm een te dure voorziening. Gemeentelijke steun moet zich slechts beperken door het ter beschikking stellen van mogelijkheden voor het beoefenen en bewonderen van amateurproducties voor en door de Vlaardingse Bevolking.

D66: Eens

Hoewel ook hier Cultureel Ondernemerschap leidend is in onze opvatting, is het eventueel sluiten van de Stadsgehoorzaal een slechte zaak. Uit alle onderzoeken blijkt dat een stad in balans, waarin cultuur een belangrijke rol speelt, bijdraagt aan de welvaart en het welzijn in de stad.

CUSGP: Oneens

De gemeente stelt jaarlijks ruim 2,1 miljoen beschikbaar voor het beheer en de exploitatie van de Stadsgehoorzaal. Dit is een enorm bedrag! Nog eens extra geld beschikbaar stellen, is daarom geen optie. De Stadsgehoorzaal moet –door particulier ondernemerschap- in de toekomst zoveel mogelijk ”self-supported” zien te worden.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Marktpartijen kunnen het wellicht beter.

AOV: Eens

Het AOV vindt dat de gemeente de opdracht moet wijzigen waardoor een meer winstgevender bedrijfsvoering mogelijk is. Tevens ligt er een oplossing in het marktconform maken van de nu te hoge huurprijs.

Ons Vlaardingen: Geen van beide

De Stadsgehoorzaal moet in staat zijn om hun eigen broek op te kunnen houden.

Lokaal Vlaardingen: Geen van beide

Wij hebben geen zicht in de subsidie voor de Stadsgehoorzaal. Wanneer dit een dermate substantieel bedrag is willen we deze naar een regulier niveau laten zakken.

PvdA: Eens

Meer toezicht en handhaving in de wijken: "de buurt bestuurt".

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

De lichtblauwe brigade moet ten eerste meer middelen krijgen om beter te kunnen handhaven. Verder moet de lichtblauwe brigade uitgebreid worden wanneer dat nodig is.

VVD: Eens

Liever meer “blauw” op straat, maar dat wordt landelijk bepaald. Dus zal de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid moeten oppakken en investeren in meer handhaving en toezicht; ook in het weekend. De VVD wil investeren dat de stad veiliger wordt.

CDA: Oneens

We kunnen de veiligheid in onze stad alleen waarborgen bij een goede samenwerking tussen politie, stadswachten, gemeente en de inwoners zelf. Méér en betere samenwerking en minder vergaderen horen daarbij. Het CDA vindt dat de wijkagent minimaal 80% van de werktijd in de wijk actief moet kunnen zijn. Verhoging van het aantal stadswachten is dan niet per se nodig.

GroenLinks: Oneens

Met het huidige aantal stadswachten en inzet van de politie moet de veiligheid in de stad voldoende aangepakt kunnen worden. Meer stadswachten leidt niet per definitie tot minder onveiligheidsgevoelens.

SP: Oneens

De aanwezigheid van een blauwe brigade draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Maar de meest toegevoegde waarde voor een veilige buurt is een sterke sociale controle. Door middel van snelle communicatie (Burgernet / Ambert alert) kunnen bewoners daar zelf een grote bijdrage aan leveren.

D66: Eens

Vlaardingen kent al een behoorlijke inzet van de lichtblauwe brigade, en de SUS-teams in het uitgaansgebied zijn een groot succes. Dat beleid dient te worden gecontinueerd. Teneinde de politie in de gelegenheid te stellen zich meer te richten op het bestrijden van de zware misdaad, is een ruimere inzet van stadswachten gewenst, ook op winkelcentra en bedrijventerreinen.

CUSGP: Oneens

Onze voorkeur gaat uit naar meer “echte” blauwe politie op straat. Agenten hebben veel meer bevoegdheden en kunnen daardoor steviger optreden bij overlast en criminaliteit.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Er zijn al voldoende stadswachten, meer politie is prima.

AOV: Oneens

Het AOV vindt het uitbreiden van de lichtblauwe brigade onder de huidige condities niet wenselijk. De effectiviteit van de brigade valt of staat met de beschikbaarheid voor opvolging door de politie. Het AOV vindt dat de mogelijkheden tot inzet van vrijwillige politie moeten worden onderzocht.

Ons Vlaardingen: Eens

Maar dan wel een volwassen organisatie die zich richt op overlast en criminaliteit i.p.v. parkeerboetes.

Lokaal Vlaardingen: Oneens

Stadswachten stralen minder gezag uit dan een politieagent. LokaalVlaardingen is een voorstander van meer echt blauw op straat.

PvdA: Eens

PvdA-programma: "de buurt bestuurt".

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat U de expert van uw eigen woonomgeving bent. U moet bijvoorbeeld zelf kunnen beslissen hoe uw straat eruit komt te zien wanneer de gemeente uw straat gaat opknappen. Niet alleen meepraten, maar juist meebeslissen, dat is echte burgerparticipatie.

VVD: Oneens

Bewonersplatforms functioneren goed in deze. De kosten, inclusief ambtelijke inzet, t.b.v. buurtreferenda staan niet in verhouding tot het beoogde resultaat.

CDA: Eens

Vlaardingen kent veel betrokken en mondige burgers en ondernemers. Zij komen met ideeën, nemen initiatieven. Vaak weten ze goed aan te geven wat er in hun straat, buurt of wijk moet gebeuren. De gemeente moet daarop inspelen. Dat betekent: luisteren naar de inwoners, en vooral kijken naar wat er mogelijk is, en niet in de eerste plaats naar waarom iets níet zou kunnen. Een buurtreferendum kan een goed middel zijn, maar is zeker niet het enige dat werkt.

GroenLinks: Eens

Bewoners weten zelf wat het beste is en wat nodig is voor hun omgeving. Betrokkenheid leidt tot beter beheer en onderhoud van de straat.

SP: Eens

Het is belangrijk om te weten wat een buurt wil of juist niet. Een referendum is een goed medium om dit te polsen. Bij hele belangrijke kwesties is het juist noodzakelijk om een referendum te willen houden, denk bijvoorbeeld aan een vraagstuk als: willen we als Vlaardingen fuseren met Schiedam en Maassluis?

D66: Eens

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de eigen inbreng van de inwoners. Het zijn dan ook deze inwoners zelf, die heel dicht bij huis, dus in hun eigen wijk, initiatieven mogen ontplooien en indien nodig ook via referenda mogen meebeslissen.

CUSGP: Eens

Inwoners zijn uitstekend in staat om bepaalde verbeteringen in hun wijk aan te geven. Bewoners kennen hun wijk beter dan de ambtenaar op het stadhuis. Een referendum is één van de mogelijkheden om meer inspraak te organiseren.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Het kost te veel geld. Is het bindend? Wat is de opkomst?

AOV: Eens

Het AOV stelt per definitie dat beter moet worden geluisterd naar inwoners, ondernemers en instellingen in de stad. Of het houden van een referendum daar nu dé methode voor is, is nog de vraag.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Wij zijn hier een groot voorstander van. LokaalVlaardingen komt ook met stellingen naar zijn volgers (facebook, twitter). Wij zijn voor pro-actie naar de inwoners. Wij hebben geen fractievergadering. Vlaardingen is onze fractie. Buurthuizen moeten juist open blijven. Commissievergaderingen in de buurtcentra houden met inbreng van buurtbewoners.

PvdA: Geen van beide

Als uitbreiding van arbeidsmigranten-huisvesting noodzakelijk wordt, dan zullen alle mogelijke locaties onderzocht worden.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Vanwege het dak- en thuislozencentrum “De Elementen” wat zich naast het GAK-kantoor bevindt, is het niet mogelijk om hier arbeidsmigranten te plaatsen. Er zijn harde afspraken gemaakt met de bewoners en ondernemers van de VOP-wijk, Groot-Vettenoord en de Elementen waardoor dit absoluut niet mogelijk is. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) houdt zich aan deze gemaakte afspraken.

VVD: Eens

Het kantoorgebouw is eenvoudig om te bouwen tot tijdelijke huisvesting. De ligging van het gebouw garandeert weinig tot geen overlast voor omwonenden. Goede begeleiding en toezicht blijft noodzakelijk.

CDA: Oneens

Oost-Europese arbeidsmigranten moeten zoveel mogelijk in woonwijken wonen. Dat maakt het makkelijker te integreren. Daarom is het voormalige GAK-kantoor geen goede oplossing. De gemeente moet met uitzendbureaus convenanten afsluiten over het gebruik van woningen die op de lijst staan om gesloopt te worden. Normale huisvesting moet daar mogelijk zijn. We willen in onze stad wantoestanden en uitbuiting voorkomen. Samenwerking met uitzendbureaus maakt ook dat bij eventuele overlast meteen kan worden ingegrepen.

GroenLinks: Eens

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is van belang ook om uitbuiting door huisjesmelkers en overlast te voorkomen. Zie de goede ervaringen in de Valkenhof.

SP: Oneens

Huisvesting van arbeidsmigranten moet gespreid gebeuren om zoveel mogelijk overlast tegen te gaan. Dit bevordert tevens ook de integratie.

D66: Oneens

Permanente bewoning van dit pand is op dit moment wegens de nabijheid van industrie niet toegestaan. Het pand is zonder meer geschikt te maken voor andere bestemmingen. D66 Vlaardingen opteert allereerst voor het betrekken van dit pand bij de Campusvorming. Mocht dit onverhoopt niet doorgaan, dan voor studentenhuisvesting.

CUSGP: Geen van beide

Door Europese regelgeving zal het aantal arbeidsmigranten waarschijnlijk alleen maar toenemen. In Vlaardingen hebben we intussen goede ervaringen met geconcentreerde huisvesting. Door duidelijke afspraken met uitzendbureaus en het aanwijzen van huismeesters, geeft deze huisvesting nauwelijks tot geen overlast. De vraag is of het voormalig GAK-kantoor een geschikte locatie is. Dit zal nog onderzocht moeten worden.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Vlaardingen heeft momenteel 400 woningen voor arbeidsmigranten beschikbaar. Dit hoeven er niet meer te worden.

AOV: Oneens

Het AOV vindt concentraties van deze groep in een kwetsbaar gebied (immers hier is ook de dak- en thuislozenopvang gelokaliseerd) niet wenselijk. Wanneer de gemeente dit wel zou realiseren, komt de gemeente de gemaakte afspraken met bewoners en ondernemers in dit gebied niet na.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

In verband met de komst van de metro naar Vlaardingen hebben wij goede ervaring opgedaan met studentenwoningen nabij metrostation Zalmplaat te Hoogvliet. Het huidige college wilde dit punt stilhouden tot na de verkiezingen. LokaalVlaardingen wil inwoners niet verrassen maar dit nu ter discussie stellen.

PvdA: Oneens

Dat zien wij niet als een gemeentelijke taak.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Natuurlijk is VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) een groot voorstander van duurzame energie. Maar het opzetten van een eigen energiebedrijf is heel erg kostbaar en vereist heel veel expertise. Naast het feit dat de gemeente Vlaardingen hier geen geld voor heeft, kan zij hierdoor ook niet concurreren met de al bestaande bedrijven die duurzame energie leveren.

VVD: Oneens

Dit is geen taak voor de gemeente.

CDA: Oneens

Opzetten van een eigen energiebedrijf is geen oplossing. De gemeente moet niet voor ondernemer gaan spelen. Bovendien zijn Vlaardingers zelf goed in staat hun verantwoordelijkheid te nemen door zelf een duurzaam energiebedrijf te kiezen of eventueel samen met buurtgenoten duurzame energie in te kopen. De gemeente doet er beter aan dit soort initiatieven te steunen dan dat de gemeente zelf energie gaat verkopen.

GroenLinks: Eens

Vlaardingen wil een energieneutrale stad worden. Daar kan een energiebedrijf een goede bijdrage aan leveren.

SP: Eens

Duurzame energie is de toekomst. Vlaardingen moet een eigen energiebedrijf beginnen dat gemeentelijke gebouwen, scholen en sportkantines gaat voorzien van duurzame energieproductie zoals zonnepanelen, restwarmte en aardwarmte. Ook kunnen deals gemaakt worden met wijkbewoners die collectief willen investeren in duurzame productie in hun buurt.

D66: Eens

Het mes snijdt hierbij aan minstens twee kanten. De energie zal goedkoper zijn doordat het met “eigen” zonnepanelen en windmolens wordt opgewekt en het is daardoor duurzamer. Een dergelijk energiebedrijf is bovendien van ons allemaal. De stad als energiecentrale.

CUSGP: Oneens

De gemeente heeft haar handen momenteel meer dan vol om alle huidige wettelijke taken op een goede manier te vervullen. Er is daarom geen tijd en geld om een eigen energiebedrijf op te starten. Dit moet vooral aan het bedrijfsleven worden overgelaten, dat daar ook veel meer kennis/capaciteit voor beschikbaar heeft.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

De gemeente is geen ondernemer.

AOV: Oneens

Los van de investering die dit zou vragen en die niet mogelijk is, is het inmiddels bekend dat het proces van opwekken van duurzame energie niet zo schoon is. Het hebben van zo'n energiebedrijf in een gebied waar de luchtkwaliteit onder druk staat, vindt het AOV daarom niet wenselijk.

Ons Vlaardingen: Eens

Voorwaarde is dat dit zonder subsidie draait.

Lokaal Vlaardingen: Eens

Na groenste stad in 2010 (daarna weinig meer iets van gehoord), streven we naar een duurzame stad. Duurzame energie: onderzoeken of we een Smartgrid kunnen aanleggen. Soort van eigen energiebedrijf maar dan geautomatiseerd. Er wordt dan gekeken naar het gebruik.

PvdA: Oneens

Subsidiemogelijkheden niet uitbreiden.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Een vluchteling is iemand die op de vlucht is en daarom asiel zoekt. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat iedereen die hulp nodig heeft en hulp wil deze ook moet krijgen. Juist vluchtelingen die met niets hun land van oorsprong moeten ontvluchten, mogen van onze partij deze hulp krijgen.

VVD: Geen van beide

Onduidelijk in de stelling is of het economische/illegale of politieke vluchtelingen zijn. Politieke vluchtelingen worden bijgestaan door organisaties die gesubsidieerd worden door de gemeente.

CDA: Eens

Vluchtelingen verlaten eigen huis en haard niet voor niets. Vaak hebben zij dramatische ervaringen opgedaan. Vluchtelingen die in Vlaardingen bijvoorbeeld wachten op een uitspraak over hun verblijfsvergunning, kunnen worden opgevangen door lokale instellingen als Stichting Uitvlucht. Zo'n stichting kan aanspraak maken op gemeentelijke subsidie. In Vlaardingen laten we geen mensen gedwongen op straat wonen.

GroenLinks: Eens

GroenLinks heeft internationale solidariteit hoog in het vaandel staan. Vluchtelingen hebben recht op ondersteuning en opvang.

SP: Oneens

Vluchtelingenhulp is een taak van de Rijksoverheid, niet van de gemeente.

D66: Eens

Vluchtelingen die noodgedwongen naar Vlaardingen komen, laten wij als beschaafde stad niet in de kou staan. Gelukkig zijn er heel veel organisaties die samen met de gemeente en inwoners van Vlaardingen zich bekommeren om hun lot. Natuurlijk moeten organisaties die hen bijstaan, en om subsidie vragen, wel aan de algemeen geldende voorwaarden voldoen.

CUSGP: Eens

De gemeente heeft een wettelijke taak voor het maatschappelijk begeleiden van asielgerechtigden. Het aanbieden van een passend programma op het gebied van bijvoorbeeld taal, onderwijs en werk is nodig bij het opbouwen van een nieuwe start in Nederland. Uiteraard mag de subsidie niet gebruikt worden om volledig uitgeprocedeerde asielzoekers, illegaal “onderdak” te verschaffen.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Dat is een verantwoording van de rijksoverheid.

AOV: Eens

Anders dan bij arbeidsmigranten, zijn vluchtelingen verdreven uit hun eigen leefomgeving door oorlog of politieke onderdrukking en het AOV vindt het belangrijk en humaan deze mensen bij te staan bij de hulpvraag die zij hebben.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Geen van beide

LokaalVlaardingen is tegen meerdere vluchtelingenorganisaties. Voor Vlaardingen is één organisatie voldoende.

PvdA: Oneens

Is wettelijk niet toegestaan. Door het Actieplan Wonen verbetert de samenstelling van de wijken nu al.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

In wijken waar veel problemen zijn, wordt al gekeken of nieuwe bewoners niet nog meer problemen kunnen gaan veroorzaken. Armoede is helaas één van de problemen waar een groeiend aantal Vlaardingers mee te maken hebben. Dit is een grote zorg voor VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) en wij zetten ons ook in om deze armoede te bestrijden.

VVD: Eens

In uitzonderlijke situaties kunnen, ivm leefbaarheid, tijdelijk extra vestigingseisen worden gesteld zoals lokale binding, huishoudgrootte en/of inkomen. Volledige uitsluiting alleen op basis van inkomen wijst de VVD af. Goede evaluatie is noodzakelijk. De leefbaarheidsmonitor is hiertoe een goed instrument.

CDA: Eens

Het CDA steunt de zogenaamde 'Rotterdam-Wet'. In wijken waar veel armoedeproblemen zijn, moeten we de problemen tegengaan door alleen nieuwe huurders met een minimum-inkomensgrens een woonvergunning te geven. Grotere variatie in de bevolkingssamenstelling, ook qua inkomensniveau, kan een woonwijk met armoedeproblematiek vooruit helpen.

GroenLinks: Oneens

Een laag inkomen mag nooit een criterium voor woningtoewijzing zijn. Lage inkomens leiden per definitie niet tot problemen. Armoede pak je aan met minimabeleid.

SP: Oneens

Het is zinvoller om de problemen van mensen te bestrijden dan de mensen zelf te bestrijden. Armoede gaan we tegen met onderwijs en werkgelegenheid. Daarnaast is gebleken dat de Rotterdamwet duur en slecht uitvoerbaar is.

D66: Eens

Dit riekt naar discriminatie, maar is het niet. Het komt de leefbaarheid van de stad ten goede als wijken een evenwichtige bewonerssamenstelling kennen. Hier werken we al jaren aan binnen het Actieplan Wonen. De maatregelen moeten vooral ook regionaal bekeken worden.

CUSGP: Oneens

Iedereen in Nederland met een hoog of laag inkomen mag zich vestigen daar waar hij dat zelf wil. De hoogte van iemands inkomen mag niet bepalend zijn voor de wijk waarin hij mag wonen. Vaak blijken goedkope woningen, waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking komen, in één wijk bij elkaar te staan. Dit hoeft echter niet perse te betekenen dat daar dan armoede heerst. Ook in dure koopwoningwijken komt armoede voor.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Het inkomen zegt niets over het gedrag. Denk bijvoorbeeld aan starters.

AOV: Eens

Vlaardingen heeft, ten opzichte van de regio, een bovengemiddeld aanbod sociale woningbouw. Mede daardoor heeft Vlaardingen door herstructurering in omliggende steden een grote instroom gehad van mensen met een zeer laag inkomen, waardoor het gezonde (betaalbare) evenwicht onder druk is komen te staan.

Ons Vlaardingen: Eens

Het moet gaan om kansarmen van buiten Vlaardingen.

Lokaal Vlaardingen: Eens

Eerst onze huidige inwoners helpen. Het is anders dweilen met de kraan open.

PvdA: Oneens

Dit betekent het einde van veel bestaande winkels in de stad.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Dit groot winkelbedrijf moet echter wel een aanvulling op het al bestaande winkelassortiment zijn en geen nieuwe concurrent. Verder zou VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) blij zijn met de komst van zo een winkelbedrijf omdat dat extra werkgelegenheid in Vlaardingen biedt.

VVD: Eens

Toestaan of afwijzen is mandaat van de provincie. Als vestiging tot de mogelijkheden behoort, dan moet de gemeente zich hiervoor inzetten. Vrijheid van ondernemerschap.

CDA: Eens

Bedrijven die interesse hebben om aan de rand van de stad een groot winkelbedrijf te vestigen, moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente. Dergelijke bedrijven dragen bij tot een grotere bekendheid van onze stad en kunnen daardoor extra publiek aantrekken, afkomstig uit de brede regio. Omdat de winkels in de winkelcentra vaak andersoortige winkels zijn, zijn we daar niet bang voor wegtrekkende klandizie. In het algemeen is een betere variatie aan bedrijven gewoon goed voor de stad.

GroenLinks: Oneens

Wij zijn voor een vitale binnenstad met een florerend winkelbestand. Grote winkelbedrijven bedreigen onze middenstand.

SP: Oneens

Grote winkelbedrijven aan de rand van een stad zijn een bedreiging voor de lokale MKB-bedrijven. Het drijft de consument uit de stad wat een nog grotere winkelleegstand tot gevolg geeft en waarbij de kleine ondernemer het onderspit zal delven.

D66: Oneens

Het zou buitengewoon onverstandig zijn om aan de rand van de stad activiteiten te ontplooien die het winkelend publiek uit het centrum weglokken. Zolang er in de bestaande winkelcentra nog veel leegstand is, kan het niet zo zijn dat er nieuwe megastores komen langs de randen van de stad.

CUSGP: Oneens

Onze voorkeur gaat uit naar verbetering van de positie van de binnenstad, versterking van de huidige bedrijventerreinen en behoud van de wijkwinkelcentra. Nieuwe winkelbedrijven aan de randen van Vlaardingen zorgen er voor dat de bezoekers zich spreiden over Vlaardingen, waardoor de huidige winkeliers/bedrijven omzet mislopen en er mogelijk nog meer leegstand komt. Dit komt Vlaardingen in zijn geheel niet ten goede.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Overlaten aan marktwerking, de gemeente moet alleen faciliteren.

AOV: Oneens

Het AOV meent dat dit alleen wenselijk is als dit de lokale werkgelegenheid ten goede komt.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Wanneer een grootwinkelbedrijf zich in Vlaardingen wil vestigen, zal LokaalVlaardingen als tegenprestatie vragen om personeel (met een beperking) uit Vlaardingen aan te nemen.

PvdA: Oneens

Geen overbodige regelgeving invoeren, is in de afgelopen jaren nog niet voorgekomen.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt het niet meer van deze tijd dat evenementen constant rekening moeten houden met de kerkdiensten. Echter de Nederlandse wetgeving is hier duidelijk in: de gemeente mag geen vergunningen afgeven voor evenementen die de kerkdiensten verstoren. Wij kunnen hier helaas niets aan veranderen.

VVD: Oneens

Maar het is bij wet geregeld dat de gemeenten geen evenementen mogen toestaan die hinder kunnen opleveren voor kerkdiensten. En de VVD respecteert uiteraard de wetgeving. Als we dit willen veranderen, zal dat in "Den Haag" moeten worden geregeld. De gemeente heeft hier geen zeggenschap in.

CDA: Eens

De gemeente Vlaardingen heeft al een regeling voor evenementen, met bepalingen die overlast voor kerkdiensten voorkomen. De vuistregel is dat in de ochtend kerkdiensten zonder hinder kunnen plaatsvinden, en dat evenementen daarna de ruimte krijgen. Door dat zo te houden, respecteren we elkaar en gunnen we elkaar een eigen invulling van de vrije zondag.

GroenLinks: Eens

Evenementen en kerkdiensten mogen elkaar niet tot hinder zijn.

SP: Eens

Het getuigt van respect voor diegenen die een moment van bezinning en rust willen hebben op de daarvoor bestemde dagen. Daar past geen overlast bij door het houden van evenementen waarbij geluid en drukte al gauw de overhand hebben.

D66: Eens

In Vlaardingen leven wij beschaafd met elkaar samen. In Vlaardingen houden wij rekening met elkaar. In de nabijheid van kerken mag tijdens de dienst geen overlast zijn. Op andere locaties (bijv. in het buitengebied) mogen op dat tijdstip wel evenementen plaatsvinden.

CUSGP: Eens

Dit is, ter bescherming van de zondagsrust, vastgesteld in landelijke regelgeving (de Zondagswet) en grotendeels terug te vinden in onze eigen gemeentelijke APV.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Scheiding van kerk en staat.

AOV: Geen van beide

15 oktober 1953 werd dit geregeld in de landelijke wetgeving middels de Zondagswet en de burgemeester is er aan gehouden hier bij evenementen op toe te zien.

Ons Vlaardingen: Oneens

Onzin; wordt bepaald door wetgeving.

Lokaal Vlaardingen: Eens

We zullen het samen moeten regelen. Evenementen prima op zondag, maar buiten de kerkdiensttijden. Feestvierders en kerkgangers; iedereen in zijn waarde laten.

PvdA: Oneens

Slechts incidenteel toestaan. Specialistische kennis moet in de waterweggemeenten opgebouwd worden.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Het inhuren van dure externe deskundigen zal nooit leiden tot een lager aantal ambtenaren, noch zal het een bezuiniging realiseren. Uitsluitend wanneer het echt nodig is en deze expertise niet voorhanden is, moet de gemeente externe deskundigen inhuren. De gemeente moet er dan ook voor zorgen dat de ambtenaren iets leren van deze deskundigen zodat die deskundige niet nogmaals voor hetzelfde ingehuurd moet worden.

VVD: Eens

De wettelijke taken moeten worden uitgevoerd door ambtenaren in algemene dienst. Gespecialiseerd personeel, uitsluitend inhuren indien nodig voor incidentele zaken, is financieel aanzienlijk aantrekkelijker dan allerlei gespecialiseerd personeel in vast dienstverband aannemen.

CDA: Oneens

Het CDA kiest voor een beperkt eigen Vlaardings ambtenarenapparaat. Niet méér en niet minder medewerkers dan nodig is, dát is het parool. Grote inzet van externe deskundigen is duur en past niet in deze tijd van bezuinigen. Externe inzet is alleen een oplossing bij heel speciale deskundigheid, die bij de eigen medewerkers niet aanwezig is. In dit soort gevallen kan externe inzet voor een beperkte periode een goede oplossing zijn.

GroenLinks: Oneens

Kwaliteit en dienstverlening moeten optimaal zijn. Als daarvoor externen nodig zijn, moet dat kunnen. Het aantal ambtenaren is daarbij niet van belang.

SP: Oneens

Externe deskundigen zijn vaak duurder dan eigen ambtenaren. Het is belangrijker om de gemeentelijke organisatie dusdanig in te richten dat zij de taken die zij moet uitvoeren kan doen met een efficiënt ambtenarenbeleid.

D66: Oneens

De kosten gaan dubbel op. De gemeente betaalt voor de inhuur van de externen en betaalt ook een fors bedrag voor het laten afvloeien van het eigen personeel. Het is beter om het eigen peroneel breed inzetbaar te houden.

CUSGP: Oneens

Het wel of niet inhuren van externen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en het soort werk dat verricht moet worden door deskundigen. Daarmee hangt samen of inhuur daadwerkelijk goedkoper is dan de inzet van eigen ambtenaren. Ook is een bepaalde mate van interne deskundigheid belangrijk voor de continuïteit en stabiliteit binnen de eigen Vlaardingse organisatie.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Het inhuren van externe bureaus kost een veelvoud van onze eigen ambtenaren.

AOV: Oneens

Het AOV vindt de inzet van externe deskundigen relatief duur. Bovendien mag er een zeker kwaliteitsniveau binnen de eigen ambtelijke organisatie worden verwacht.

Ons Vlaardingen: Eens

?....en de kosten omlaag gaan.

Lokaal Vlaardingen: Eens

Externen kunnen de pieken in werkzaamheden opvangen. Nadat opdracht is uitgevoerd, eindigen ook hun werkzaamheden.

PvdA: Oneens

Bewonersbelangen tellen even zwaar.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat ondernemers meer kansen moeten krijgen in Vlaardingen. Dit geldt dus ook voor de horecaondernemers. Uiteraard mag het later sluiten van deze ondernemers niet ten koste gaan van de leefbaarheid en moet er gekeken worden naar de wet- en regelgeving. Het is allemaal mogelijk want Vlaardingen heeft hier al een proefperiode mee gewerkt.

VVD: Eens

Voor zover dit past binnen de APV en wettelijke voorschriften.

CDA: Oneens

De gemeente moet samen met de horecaondernemers overleggen over openings- en sluitingstijden. Afstemming is gewenst, ook uit oogpunt van veiligheid.

GroenLinks: Eens

Spreiding van sluitingstijden leidt tot minder overlast van huiswaarts kerende bezoekers. Minder regelgeving voor ondernemers.

SP: Oneens

Om overlast te bestrijden en veiligheid te bevorderen moet de gemeente invloed kunnen uitoefenen op de sluitingstijden. Wanneer horecaondernemers aan alle voorwaarden voldoen, moeten ze binnen hun vergunning de maximale ruimte krijgen om hun zaak te exploiteren.

D66: Eens

Dit dient wel in nauw overleg te gebeuren met de gemeente en de politie, omdat alle belangen in het uitgaansgebied zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen.

CUSGP: Oneens

Er moet door de gemeente een zorgvuldige afweging plaatsvinden van verschillende belangen. Niet alleen het concurrentie- en winstoogmerk van de horecaondernemers speelt een rol, maar ook de belangen van de omwonenden in verband met mogelijke overlast. Daarnaast zal verruiming van de openingstijden betekenen dat er meer inzet van de politie wordt gevraagd, die niet voorhanden is. De huidige regeling voldoet daarom.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Geen nachtzaakconstructies in Vlaardingen.

AOV: Oneens

Bij gedifferentieerde sluitingstijden is handhaven vrijwel onmogelijk.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

We hebben met een aantal horecaondernemers gesproken. De klanten die na 2:00 ’s nachts nog binnenkomen, zijn regelmatig al aangeschoten en verbruiken weinig consumpties. Grotere kans op ruzies wat sluiting van de horecagelegenheid tot gevolg heeft.

PvdA: Eens

Wij nemen dit op in de aanbestedingsvoorwaarden van de gemeente.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) verzet zich tegen het inzetten van moeilijk plaatsbare werkelozen als ruilhandel bij gemeentelijke opdrachten. Per opdracht zal heel goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en onmogelijkheden.

VVD: Eens

Natuurlijk. Want dit is een onderdeel van de nieuwe participatiewet die met ingang van 1-1-2015 overgaat naar de gemeente.

CDA: Eens

Het CDA steunt het huidige beleid van de gemeente. Daarin krijgen bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken voorrang. Dat is bijvoorbeeld het geval als bedrijven gehandicapten of moeilijk plaatsbare werklozen in dienst nemen.

GroenLinks: Eens

De gemeente heeft de taak moeilijk plaatsbare werklozen te ondersteunen bij het vinden van een baan. Bij aanbestedingen moet dit een onderdeel zijn van de te stellen eisen.

SP: Eens

De gemeente moet een voortrekkersrol hebben bij het plaatsen van moeilijk plaatsbare werklozen. Ook bij (lokale) aanbesteding is het van belang om de opdracht te geven aan die ondernemers welke dan ook bereid zijn om een werkloze aan te nemen: het 'Social Return on Investment'-principe.

D66: Eens

Ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken, mogen hiervoor, binnen de ruimte die de aanbestedingswet biedt, worden beloond. De werkloosheid is momenteel zo groot dat dit een geoorloofd middel is om werklozen weer aan een baan te helpen.

CUSGP: Eens

Als ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor de Vlaardingse samenleving, is het goed dat zij daar ook “beloond” voor worden in opdrachten van de gemeente. Het moet uiteraard wel passen binnen de (Europese) aanbestedingsregels.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Inkomenspolitiek en chantage. Niet elke bedrijf heeft de mogelijkheid.

AOV: Oneens

Het AOV vindt dat de gemeente bij aanbesteding zeker meer ruimte moet geven aan lokale ondernemers voor het verkrijgen van gemeentelijke opdrachten, maar voorrang door het plaatsen van kwetsbare groepen gaat te ver. Werknemers zijn geen ruilmiddel.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

Wanneer het mensen met een beperking betreft, zijn we het met de stelling eens. Wanneer het ongemotiveerde mensen betreft is onze stelling: niet voortrekken.

PvdA: Oneens

De voorgestelde huur is reëel en lang niet kostendekkend.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Door Sportpark West niet te realiseren kunnen de huurverhogingen worden teruggedraaid, zonder dat er één voorziening hoeft te worden gesloten. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) staat voor het behouden en verbeteren van de voorzieningen die we in Vlaardingen hebben.

VVD: Oneens

Het betreft een minimale huurverhoging. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de bezuinigingen.

CDA: Oneens

Net als aan andere verenigingen vragen we aan sportverenigingen om bij te dragen aan de gemeentelijke bezuinigingen. We maken geen uitzondering voor de sport, dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere instellingen. Iedereen draagt bij. We rekenen op de creativiteit van de bestuurders van de verenigingen om de huurverhoging op te vangen.

GroenLinks: Oneens

Sportverenigingen moeten net als andere voorzieningen bezien hoe zij hun inkomsten kunnen verhogen. Mocht dit alsnog leiden tot failliet van verenigingen, dan moet ondersteuning mogelijk zijn.

SP: Oneens

Bezuinigingen zijn in de afgelopen jaren evenredig verdeeld over alle groepen in onze samenleving. Zo ook voor de sportverenigingen. Die evenredigheid willen we behouden.

D66: Oneens

Er is de afgelopen jaren heel veel geld geïnvesteerd in de sport in Vlaardingen. Ook de sportverenigingen moeten hun steentje bijdragen aan het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting. Net als culturele organisaties zullen ook sportverenigingen eigen ondernemerschap moeten tonen. Bijv. door het terugdringen van kosten en het zoeken naar extra inkomsten.

CUSGP: Oneens

Tot voor kort berekende de gemeente aan sportverenigingen geen kostendekkende tarieven voor onderhoud en beheer van sportvelden en accommodaties. Sterker nog: de door de verenigingen betaalde huren stonden eigenlijk niet in verhouding tot de gemaakte kosten voor de beschikbaar gestelde sportfaciliteiten. Een redelijke vergoeding (in geld of eigen werkzaamheden) voor de prima faciliteiten is daarom te billijken.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Vlaardingen moet enorm bezuinigen en de pijn moet verdeeld worden.

AOV: Eens

Het AOV vindt dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. De hoogte van de contributie is hiervoor mede bepalend. Of terugdraaien van de huurverhoging ten koste zou gaan van andere voorzieningen is nog maar de vraag. Er zijn ook andere oplossingen te bedenken.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Voor volwassenen en zeker voor kinderen is sporten belangrijk. De sportverenigingen berekenen dit door aan de sporters waardoor de inwoners met een kleine beurs zullen bezuinigen op sport.

PvdA: Eens

Bewoners-parkeren wordt alleen op verzoek van de buurt ingevoerd.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) stelt al jaren dat bewoners gratis moeten kunnen parkeren. Uitsluitend in de piekuren (16:00 tot 20:00) zijn er te weinig parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) wil buiten de piekuren terug naar gratis parkeren, zowel in het centrum als daarbuiten. De gemeente laat u nu betalen voor parkeerplaatsen die op de dag leeg staan.

VVD: Eens

Als dit in overleg en met goedkeuring van de bewoners wordt geregeld is het prima.

CDA: Eens

Betaald parkeren buiten het centrum heeft in Vlaardingen geleid tot een olievlekwerking. Het betaald-parkeren gebied is steeds groter geworden. Dat levert ergernis op en het kost veel geld om te handhaven. Daarom durft het CDA het aan om het roer radicaal om te gooien. Parkeren buiten het centrum wordt gratis. In het centrum komen meer plaatsen voor gratis kort parkeren. De gemeente moet met centrumondernemers overleggen of een bijdrage aan de parkeerkosten mogelijk is, zodat bijvoorbeeld de eerste twee uur parkeren in het centrum gratis worden, ook in de garages.

GroenLinks: Oneens

Om de schaarse parkeerruimte eerlijk te verdelen en overlast te voorkomen, blijft betaald parkeren in principe in de huidige vorm gehandhaafd. Uitbreiding naar de rest van de stad is niet gewenst.

SP: Oneens

Wij vinden wij dat het betaald parkeren een doel moet dienen en alleen wenselijk is wanneer bewoners geen steekhoudende bezwaren hebben en wanneer het kostendekkend gehandhaafd kan worden. Buiten het centrum kunnen buurtbewoners last hebben van centrumbezoekers die een gratis plek zoeken, in dat geval is de wens van de bewoners belangrijk.

D66: Oneens

In het centrum is parkeerbeleid zeer noodzakelijk. Om te voorkomen dat dit leidt tot overlast in de aangrenzende buurten, is ook daar parkeerbeleid noodzakelijk. Momenteel zorgt het parkeerbeleid voor een zeker evenwicht. Door het vrijgeven van de 1e schil rondom het centrum wordt dat evenwicht verstoord (waterbedeffect). Wel moet gestreefd worden naar verbeteringen, rekening houdend met de wensen van de direct betrokkenen.

CUSGP: Geen van beide

Parkeren hoeft niet gratis te worden, maar er moet wel wat gedaan worden aan de momenten waarop betaald moet worden. Daarom stellen wij voor om in het hele betaald-parkeren-gebied het tijdvenster te wijzigen: pas betalen vanaf 11 uur ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 uur ’s avonds. Op zondag hoeft er helemaal niet betaald te worden.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Voor sommige wijken lost betaald parkeren de parkeerproblemen van bewoners wel op.

AOV: Eens

Het parkeerbeleid in Vlaardingen moet in het geheel op de schop, daarover is het AOV al jaren duidelijk. Inwoners en ondernemers betalen voor een niet op te lossen capaciteitsprobleem. Betaald parkeren dient alleen te gelden op piekuren, waardoor bezoekers-parkeren niet conflicteert met bewoners-parkeren.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

LokaalVlaardingen wil dat het eerste uur gratis geparkeerd kan worden. Inclusief de parkeergarages (de oude blauwe draaischijf weer terug). Dit om de ondernemers in centrum te ondersteunen.

PvdA: Oneens

Deze groep verdient extra ondersteuning.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Vlaardingen is de enige gemeente die geen gratis openbaar vervoer voor ouderen heeft in de regio. Inmiddels zijn bijna alle subsidies voor ouderen wegbezuinigd. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat gratis openbaar vervoer voor ouderen weer ingevoerd moet worden in Vlaardingen.

VVD: Eens

De VVD denkt niet in doelgroepen. “Ouderen” zijn niet zielig. Via de bijstand bestaat de mogelijkheid om in individuele gevallen een persoonlijke voorziening te treffen.

CDA: Eens

Het is redelijk om van iedereen die reist met het openbaar vervoer een eigen bijdrage te vragen. Dat geldt ook voor ouderen. Zij hoeven niet het volle pond te betalen, doordat ze al korting krijgen.

GroenLinks: Oneens

Oneens, niet alleen ouderen maar ook mensen die leven van een bestaansminimum moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het bevordert de deelname aan de maatschappij en houdt hen langer actief.

SP: Eens

In het verleden heeft de gemeente Vlaardingen een proef gehouden met het vrij reizen voor 65+. Hierbij is gebleken dat het vrij reizen voor een gemeente als deze een onbetaalbare voorziening is.

D66: Eens

Voor ouderen zijn de tarieven in ieder geval al lager met een seniorenkaart. Er is geen duidelijke aanleiding om, bovenop de regelingen die er al zijn in het kader van het minimabeleid, ook deze groep ouderen specifiek te subsidiëren.

CUSGP: Eens

Er moet geen onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande groepen mensen. Naast ouderen hebben we ook jongeren, gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Bepaalde groepen bevoordelen ten opzichte van anderen zou niet eerlijk zijn. Overigens kunnen ouderen al tegen een gereduceerd tarief met het openbaar vervoer reizen.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

65+ Gratis met tram en bus!

AOV: Oneens

Anders dan in Rotterdam en Schiedam lijkt in Vlaardingen het voorzien in maximale mobiliteit voor ouderen met een laag inkomen er helaas niet toe te doen. Het AOV vindt dat dit in Vlaardingen net zo geregeld dient te worden als in de regio.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

Ouderen met alleen AOW mogen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

PvdA: Eens

Lichamelijke verzorging blijft door betaalde krachten uitgevoerd worden.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat dagelijkse zorg voor langdurig zieken uitgevoerd dient te worden door professionals. Familie en vrienden kunnen wanneer zij dat willen altijd ondersteunen, maar dit mag nooit een verplichting worden.

VVD: Eens

Daar waar het gaat om algemene hulp kan familie en/of vrienden prima de helpende hand bieden. Voor professionele hulp moeten uiteraard professionals ingezet worden.

CDA: Eens

Langdurig ernstig zieken hebben recht op goede, professionele verzorging. Het CDA zet zich in dat te waarborgen. Tegelijk koesteren we de mantelzorgers: de familieleden en vrienden die voor hun naast zorgen. We moeten er samen voor waken dat zij niet onredelijk zwaar worden belast.

GroenLinks: Oneens

Oneens, betaalde krachten geven hun deskundige en professionele hulp, familie en vrienden worden ingezet als mantelzorgers.

SP: Oneens

Mantelzorgers zijn een grote steun voor naaste familieleden of vrienden. Betaalde krachten zijn noodzakelijk wanneer het verlenen van zorg een bepaald specialisme vereist.

D66: Oneens

In gezamenlijkheid zorgen familie en vrienden (mantelzorgers) en professionals voor langdurig zieken. Juist in een zorgsituatie is om praktische en emotionele redenen de betrokkenheid van familie en vrienden een groot goed. Dit is mede een vorm van burgerkracht, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van mensen.

CUSGP: Geen van beide

In de eerste plaats zullen betaalde, professionele zorgverleners langdurig zieken dienen te ondersteunen en verzorgen, maar ook familie of vrienden (mantelzorgers) kunnen uitstekend en dankbaar werk verrichten voor de zieke medemens. In gezamenlijkheid kunnen zij de beste zorg verlenen!

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Niet iedereen heeft familie of familie die dat kan.

AOV: Eens

Voor het AOV is het vanzelfsprekend dat de ondersteuning en verzorging van langdurig zieken in handen ligt van professionals.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Professioneel personeel aan het bed. Maar hulp van familie, vrienden mag altijd. Graag zelfs.

PvdA: Oneens

Waar nodig mobiel cameratoezicht toepassen.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat er in alle winkelcentra cameratoezicht moet komen. De gemeente heeft goede ervaringen met cameratoezicht in het centrum. Wij vinden dat ook de winkelcentra in de overige wijken veilig moeten zijn voor het winkelende publiek en de ondernemers. Cameratoezicht is één van de middelen die hiertoe leiden.

VVD: Eens

Cameratoezicht heeft zijn dienst inmiddels meer dan bewezen (zie o.a. opsporing verzocht).

CDA: Oneens

Cameratoezicht kan goed werken, maar er moet wel een redelijke aanleiding voor zijn. Het CDA is er geen voorstander van om zomaar bij alle winkelcentra cameratoezicht te plaatsen. Ook hier geldt dat de gemeente samen met de winkeliers bespreekt wat wenselijk is.

GroenLinks: Oneens

Oneens, alle rapporten en onderzoeken geven aan dat er slechts sprake is van schijnveiligheid. Camera's zijn een van de mogelijkheden om de daders op te sporen. Daar waar camera's zijn, verdwijnt niet de criminaliteit.

SP: Oneens

Wij zijn alleen voor cameratoezicht wanneer de omstandigheden zich daartoe lenen. In winkelcentra waar geen overlast en geen gevoel van onveiligheid aanwezig is bij het winkelend publiek hoeft ook geen cameratoezicht aanwezig te zijn.

D66: Eens

Het bestaande cameratoezicht in het centrum toont aan dat het preventief werkt en helpt bij de opsporing van daders. Daarom is het wenselijk dat ook elders in de stad op druk bezochte locaties, zoals winkelcentra, cameratoezicht komt. E.e.a. draagt ook nadrukkelijk bij aan de veiligheidsbeleving in de stad.

CUSGP: Oneens

Op plaatsen waar het daadwerkelijk nodig is, dient cameratoezicht te worden aangebracht. Echter daar waar er in winkelcentra geen aanleiding toe is, hoeft geen duur systeem van cameratoezicht en personeel voor het uitlezen van de beelden te worden gefinancierd.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Omdat de meerwaarde ook in alle winkelcentra zou kunnen zijn.

AOV: Eens

Het AOV heeft zich jaren hard gemaakt voor de inzet van cameratoezicht. Cameratoezicht in winkelcentra heeft een preventieve werking waardoor de veiligheid van ondernemers en bezoekers meer gewaarborgd is. Daarnaast verhoogt cameratoezicht de pakkans van delictplegers.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Vooralsnog alleen investeren in cameratoezicht voor winkelcentra welke het nodig hebben. In het centrum heeft cameratoezicht zich bewezen.

PvdA: Eens

Eerlijk delen is PvdA-beleid.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Op zorg mag nooit gediscrimineerd worden! De basiszorg is voor iedereen! VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat voor de basiszorg een iedere gelijk is. Inkomenspolitiek is hier dus niet aan de orde. Wilt u een super-de-luxe scootmobiel met alles erop en eraan, dan moet u daar extra voor betalen, anders niet, u betaalt er al genoeg voor.

VVD: Oneens

De VVD is tegen inkomensafhankelijke regelingen. In principe zou iedereen een bijdrage moeten betalen behalve mensen die dat echt niet kunnen. Voor hen kan via de bijstand een persoonlijke voorziening worden getroffen.

CDA: Eens

De overheid ondersteunt mensen met voorzieningen waar nodig. Als mensen niet zelf de voorziening kunnen betalen, springt de gemeente bij. Het is redelijk bij een voldoende inkomen een eigen bijdrage te vragen.

GroenLinks: Eens

Eens, de kosten van de zorg moeten ingezet worden bij mensen die het echt nodig hebben. Solidair zijn met de medeburgers.

SP: Eens

De gemeentes worden vanaf 2015 stevig gekort op hun zorgbudget. Het gratis ter beschikking stellen van dergelijke dure hulpmiddelen wordt zonder eigen bijdrage van draagkrachtigen onmogelijk.

D66: Eens

Een bijdrage naar draagkracht is hier zonder meer op z’n plaats. Des te meer geld blijft er over voor hen die het niet zelf kunnen betalen.

CUSGP: Eens

Aangezien de gemeente vanuit het Rijk steeds minder budget krijgt om aan alle zorgverzoeken te kunnen voldoen, is het onontkoombaar dat de gemeente aan haar inwoners (die over voldoende inkomen beschikken) een bijdrage vraagt voor de eigen hulpmiddelen. Zo kan de gemeente structureel meer mensen voorzien van goede zorg.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

TROTS doet niet aan inkomenspolitiek.

AOV: Oneens

Het AOV vindt dat de basisvoorziening voor iedereen die onverhoopt afhankelijk wordt van scootmobielgebruik beschikbaar dient te zijn, zonder eigen bijdrage.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Zorg wordt dermate duur dat aan mensen met voldoende middelen een vergoeding gevraagd mag worden.

PvdA: Eens

Alleen slechte woningen worden gesloopt.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

In Vlaardingen zijn teveel goedkope verouderde huurwoningen. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt het goed dat de stad momenteel een metamorfose ondergaat. Dat is nodig om weer een evenwichtige stad te worden. Het slopen van kwalitatief slechte woningen is daar een onderdeel van. Het is echter niet vanzelfsprekend dat hier in alle gevallen uitsluitend duurdere woningen voor teruggebouwd worden.

VVD: Eens

Vlaardingen heeft een te groot bestand aan goedkope huurwoningen met als nadeel eenzijdigheid. De woningvoorraad moet weer in balans komen. Voortvarend uitvoeren van actieplan wonen, met oog voor vraaggericht bouwen, diversiteit en doorstroming.

CDA: Oneens

Het CDA is voor een gevarieerd woningaanbod. Voor elke categorie woningzoekenden moeten woningen beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor de woningzoekenden met lage inkomens, die aangewezen zijn op goedkope huurwoningen.

GroenLinks: Eens

Het woningbestand in Vlaardingen is te eenzijdig. Verscheidenheid in woningen zorgt voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Er moeten voldoende sociale huurwoningen overblijven voor mensen die daar op aangewezen zijn.

SP: Oneens

De vraag naar goedkopere huurwoningen zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het huidige regeringsbeleid, de bankencrisis, ingevoerde verhuurdersheffing en daarmee gepaard gaande huurverhogingen drijven steeds meer Nederlanders uit de duurdere woningen naar de goedkopere.

D66: Eens

De gemeente en de woningbouwcorporaties streven met het Actie Plan Wonen naar een meer evenwichtige opbouw van de Vlaardingse woningvoorraad. Bij de start in 2008 kende Vlaardingen te veel goedkope woningen, terwijl de duurdere woningen veelal ontbraken. Daarom mogen goedkopere woningen, die nogal gedateerd zijn, vervangen worden door modernere, en daardoor duurdere, woningen.

CUSGP: Eens

Indien de goedkope huurwoningen in slechte staat verkeren en op de woningmarkt vraag is naar een duurdere soort woning, mogen huurwoningen gesloopt worden. Uiteraard zal er voor de huidige bewoners een passende vervangende woning moeten worden gezocht.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Er zijn in Vlaardingen te veel goedkope huurwoningen.

AOV: Oneens

De bouw van duurdere woningen is voor een gezonde sociale structuur wel wenselijk, maar dit mag niet het uitgangspunt zijn voor het slopen van woningen. De kwaliteit van de woning dient doorslaggevend te zijn in de keuze voor sloop.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

We zijn tegen de instroom van meer kansarmen, maar we moeten onze huidige inwoners niet op deze manier wegjagen. Daar zitten misschien oudere mensen bij die hun hele leven al in Vlaardingen hebben gewoond.

PvdA: Oneens

Doorstroming van alle verkeersdeelnemers bevorderen door zogenaamde groene golf.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat alle weggebruikers, voetgangers, fietsers, automobilisten en vrachtverkeer recht hebben op een goed en veilig wegennet binnen Vlaardingen. Wanneer dat gerealiseerd wordt, is er geen noodzaak om een uitzonderingspositie te creëren voor bepaalde weggebruikers.

VVD: Oneens

Voor alle verkeersdeelnemers moeten de wachttijden acceptabel zijn.

CDA: Oneens

Belangrijk is een vlotte afwikkeling van het verkeer. Dat draagt bij aan een goede bereikbaarheid en is nog milieuvriendelijk ook.

GroenLinks: Eens

Eens, de kwetsbare verkeersdeelnemers moeten beschermd worden tegen het gemotoriseerde verkeer. Groen licht zodra de voetgangers en fietsers daarom vragen.

SP: Oneens

Het langer op groen zetten van de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers zal de veiligheid van deze groep verkeersgebruikers alleen maar verslechteren. De verkeersdrukte bij kruispunten zal toenemen en doordat wachttijden langer worden, zullen met name automobilisten vaker door oranje of rood rijden omdat ze anders te lang moeten wachten.

D66: Oneens

Hoewel de zwakke weggebruikers beschermd moeten worden, werkt meer groen voor hen tegenovergesteld. Het ontregelt het gemotoriseerde verkeer en leidt tot meer overtredingen (door rood rijden), met als gevolg extra gevaar voor de zwakke weggebruikers.

CUSGP: Geen van beide

Dit is zeer afhankelijk van het totale verkeersaanbod en de cyclustijd van het hele kruispunt. Wat dat betreft is de inrichting van een met verkeerslichten geregeld kruispunt, maatwerk. Daar waar het kan, krijgen voetgangers en fietsers langer groen licht.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Beter autoblij dan autovrij!

AOV: Eens

In het algemeen vindt het AOV het van belang dat voetgangers en fietsers voldoende tijd hebben om over te steken. Extra belangrijk is aandacht hiervoor nabij winkelcentra, scholen en zorgcentra.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Alleen voetgangers

PvdA: Eens

Het moet beslist zinvol werk zijn en de reguliere arbeid niet verdringen.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Wanneer mensen gebruik moeten maken van een uitkering mag daar van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) iets voor terug gevraagd worden. U leeft op dat moment van gemeenschapsgeld, dus wij vinden dat u dan ook best iets terug kunt doen voor deze gemeenschap.

VVD: Eens

Bijstand/uitkering is een tijdelijk laatste vangnet, opgebracht door de belastingbetaler, door mensen die zelf hard aan het werk zijn. Door de fors strengere Wet Werk en Bijstand, zijn gemeenten voortaan verplicht om aan iedereen een tegenprestatie op te leggen. Het zal u niet verrassen dat dit uit de koker van de VVD komt. Wij zijn namelijk van mening dat mensen met een bijstandsuitkering door de tegenprestatie, meedraaien in de maatschappij. Dat vinden wij sociaal.

CDA: Eens

Of je hebt een baan, of je levert een bijdrage aan de stad door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarin is het CDA helder. De samenleving mag wat terugvragen voor de financiële steun die mensen krijgen. Bovendien is het actief blijven heel belangrijk om je kansen op een baan te vergroten.

GroenLinks: Oneens

Mensen met een uitkering nemen hierdoor deel aan het dagelijkse leven, contacten met medeburgers niet alleen bij gemeenten maar ook als vrijwilliger in de vereniging. Maatwerk is op zijn plaats, soms kan verplichting daarbij horen.

SP: Oneens

Er zijn ook een hele groep mensen die een uitkering krijgen en die niet kunnen werken ook al zouden ze dat graag willen. Wel vinden we dat mensen die kunnen werken ook moeten werken.

D66: Eens

Hierbij moet wel nadrukkelijk vermeld worden dat het gaat om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. Vlaardingen heeft niets te zeggen over mensen die een uitkering krijgen van het UWV (o.a. werkloosheid). Bij voorkeur is het “nuttige werk” wel gericht op het snel vinden van een nieuwe baan. De verplichte tegenprestatie mag niet ten koste gaan van reguliere banen.

CUSGP: Eens

Met een uitkering van de gemeente stil op de bank gaan zitten, is geen optie. Door je nuttig te maken voor de samenleving, blijf je zelf sociaal en actief betrokken en ben je ook nog eens dienstbaar voor de gemeenschap.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Wel voor de gemeenschap, niet voor de gemeente. De gemeente treedt dan als werkgever op.

AOV: Geen van beide

Het AOV vindt dat dit maatwerk vereist per individuele situatie.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Wanneer mensen dermate invalide zijn, kunnen we daar geen tegenprestatie van verwachten. Voor reguliere uitkeringsgerechtigden is dit een goed opstap om terug op de arbeidsmarkt te komen.

PvdA: Oneens

Bewonersinitiatieven voor eigen onderhoud worden ondersteund en beloond.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Het onderhoud, maar ook de aanleg van openbaar groen is een taak van de gemeente. Indien enthousiaste buurtbewoners graag mee willen helpen om hun straat of wijk er het hele jaar prachtig uit te laten zien zal VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) niet zeggen dat dit niet mag. Maar uitsluitend vrijwillig en in overleg!

VVD: Oneens

Onderhoud van het openbaar gebied en groen, schoon, heel en veilig, is een kerntaak van de gemeente. Door ongebreideld geld uit te geven aan allerlei niet-wettelijke taken, wordt nu het onderhoud op dergelijke basistaken verwaarloosd. De VVD vindt dit onacceptabel.

CDA: Eens

We mogen in deze tijd van onze inwoners vragen om eigen inzet, boven het minimum dat de gemeente aan groenonderhoud kan bieden. Bewoners die zich inzetten voor groenonderhoud in hun straat of buurt, kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door advies te geven en gereedschap beschikbaar te stellen.

GroenLinks: Eens

Eens, de burgers moeten de regie krijgen over hun eigen wijk of straat. De bewoners zijn de deskundigen die weten waar behoefte is in de wijk of straat.

SP: Oneens

Daar waar het gaat om gemeentelijk groen (bermen, parken en plantsoenen) is de gemeente verantwoordelijk voor het basisbeheer. Wel juichen wij bewonersinitiatieven toe zoals de buurtbezem waarbij men de buurt eens in de tijd zelf een goede extra schoonmaakbeurt geeft.

D66: Eens

We gaan naar een samenleving waarbij burgers, bedrijven en instellingen steeds meer het initiatief (moeten) nemen. Hiertoe hoort ook onderhoud van het groen. De gemeente ondersteunt waar nodig met materialen en maakt op kleine schaal budgetten vrij, waardoor met weinig middelen een verrassend resultaat behaald wordt in straten, wijken en op bedrijventerreinen.

CUSGP: Oneens

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Zij zal daarom door middel van aannemingsbedrijven met groot materieel en deskundig personeel het groenonderhoud in de stad en buitenruimte grootschalig en veilig moeten oppakken. Dit laat natuurlijk onverlet dat kleinschalige initiatieven vanuit de bewoners/buurt om gezamenlijk een strook groen te beheren, moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Het is een kerntaak van de gemeente.

AOV: Oneens

Het AOV vindt onderhoud van openbaar groen een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Geen van beide

Eigen initiatief juichen we toe. In basis blijft de gemeente met medewerkers van TBV primair verantwoordelijk.

PvdA: Eens

Vlaardingen heeft (straks) meer dan genoeg belastende wegen en bedrijven in de directe omgeving.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) zit niet te wachten op meer milieubelastende industrie in Vlaardingen. We hebben al genoeg last van alle bedrijven aan de andere kant van de Waterweg. Helaas heeft de gemeente maar beperkte mogelijkheden om deze industrie te weigeren.

VVD: Oneens

De gemeente moet alles op alles zetten om bedrijven en dus werkgelegenheid binnen te halen. Industriële bedrijvigheid moet niet uitgesloten worden, mits zij volledig voldoet aan alle wettelijke milieu-eisen.

CDA: Oneens

Onze regio heeft baat bij bedrijven. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Sommige bedrijven belasten nu eenmaal het milieu. Gelukkig heeft de gemeente genoeg wettelijke mogelijkheden om passende maatregelen aan dergelijke bedrijven op te leggen. Een apart vestigingsverbod voor alle milieubelastende bedrijven is daarom onwenselijk en overbodig.

GroenLinks: Eens

Eens, in dit druk geïndustrialiseerde gebied waar burgers en bedrijven naast elkaar leven en werken moeten milieubelastende bedrijven verhuizen naar bijv. de Maasvlakte.

SP: Eens

Elk bedrijf dat zich in Vlaardingen wil vestigen, heeft zich te houden aan de lokale milieuwetgeving. Alleen bedrijven die aantonen dat zij milieubewust kunnen produceren volgens geldende normen mogen zich in Vlaardingen vestigen.

D66: Eens

Het milieu in en om Vlaardingen is door het verkeer en de bestaande industrie (de “Overkant”) al zeer zwaar belast. Bij het toelaten van nieuwe bedrijvigheid moet en zal dit naast werkgelegenheid een belangrijke overweging zijn.

CUSGP: Eens

Binnen de regio rond Vlaardingen is al meer dan voldoende milieubelastende industrie aanwezig. In Vlaardingen zouden dan ook bij voorkeur “schone” bedrijven zich moeten vestigen.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

We zijn blij dat we ze kwijt zijn.

AOV: Eens

Het AOV onderschrijft ontmoedigingsbeleid voor vestiging van milieubelastende industrie, maar gezien de categorie-indeling waarover de gemeente niet zelf beslist, kan vestiging nooit worden tegengehouden.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Oneens

We moeten het niet uitbreiden, maar we moeten er ook voor waken de we ze met regeltjes niet wegjagen. Bedrijven moeten wel kunnen blijven ondernemen.

PvdA: Oneens

De PvdA is voor beperkte afsluiting.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) heeft zich vanaf het begin verzet tegen de plannen voor de Westhavenkade. Wij vinden dat de Westhavenkade weer toegankelijk moet zijn voor al het wegverkeer in beide richtingen. Natuurlijk moet de weekendafsluiting (vrijdag- en zaterdagavond) in stand blijven. Ook mogen de paaltjes omhoog bij een evenement en zelfs bij prachtig terrassenweer zijn er diverse mogelijkheden.

VVD: Oneens

Het autoluw maken van de binnenstad/Westhavenkade maakt onderdeel uit van de raadsbreed gedragen visie op de binnenstad. De binnenstad wordt daardoor een aantrekkelijk verblijfsgebied met terrassen, winkels en evenementen. Een goed verkeerscirculatieplan en voldoende betaalbaar parkeren is hierbij noodzakelijk.

CDA: Eens

De afsluiting van de Westhavenkade beperkt de bereikbaarheid te veel. Daarom is het CDA voorstander van openstelling van de Westhavenkade. Wel moet de afsluiting mogelijk blijven tijdens weekends en in de zomermaanden, als de terrassen open zijn.

GroenLinks: Oneens

Oneens, de Westhavenkade moet in de zomer gebruikt worden als uitgaansgebied. Van oktober tot april is het toegankelijk.

SP: Oneens

De Westhavenkade wordt in overleg met de aanwezige (horeca)ondernemers voor autoverkeer afgesloten op de momenten dat veel bezoek wordt verwacht, zoals bij stralend mooi weer, in de weekenden en tijdens festiviteiten.

D66: Oneens

Vlaardingen verdient een bruisende binnenstad. Daarbij hoort een autoluwe Westhavenplaats/kade. Overigens ook uit veiligheids- en overlastoverwegingen is een autoluwe Westhavenplaats te prefereren. Het verkeer moet met een centrumring en voldoende parkeerlocaties (o.a. nieuwe garages) uit de binnenstad geweerd worden. Het centrumverkeer mag alleen nog bestaan uit bewoners en bezorgend verkeer (bevoorraden van winkels).

CUSGP: Eens

In de praktijk blijkt dat de Westhavenplaats na autoluw maken niet/nauwelijks door de horeca extra wordt gebruikt. Om het centrum aantrekkelijk te houden voor bezoekers is het van belang om de meest gunstige voorwaarden te creëren. Goede bereikbaarheid is één daarvan. Uiteraard blijft de Westhavenkade niet toegankelijk op bijv. Koninginnedag, de intocht van Sinterklaas, het terrassenseizoen en de weekendnachten.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Omdat het huidige plan volledig mislukt is.

AOV: Eens

Afsluiting was, is en wordt nooit gewenst. Luister naar de inwoners en ondernemers!!!

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Alleen afsluiten met evenementen. Auto’s moeten rond de haven kunnen rijden.

PvdA: Eens

Als de A4 gereed is.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Geen van beide

Zolang het nieuwe deel van de A4 nog niet open is en er een nieuw verkeers- en vervoersplan van de gemeente Vlaardingen wordt gemaakt kan VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) niet voldoende beoordelen of deze installatie moet blijven of niet. Voor nu ligt wat VV2000/Leefbaar (lijst 2) Vlaardingen betreft dit besluit bij de bewoners van dit gebied.

VVD: Eens

De VVD heeft altijd aangegeven dat deze tijdelijke verkeersinstallatie zijn functie verliest zodra de snelweg A4 is aangelegd waardoor sluipverkeer niet meer aan de orde is.

CDA: Oneens

De verkeersinstallatie op de Holyweg is effectief gebleken in het beperken van sluipverkeer van en naar Schipluiden. Dat leidt tot een veiliger verkeerssituatie. Het CDA is daarom voorstander van handhaving van de verkeersinstallatie.

GroenLinks: Oneens

Oneens, sluipverkeer moet worden voorkomen. Stimuleer het gebruik van de trein middels een aanleg van een station langs de lijn Delft - Schiedam.

SP: Oneens

Deze doseerinstallatie heeft als doel om sluipverkeer in de polder als gevolg van filevorming op de A13 tegen te gaan. Wij wachten de oplevering van A4 tussen Delft en Schiedam af om te kunnen beoordelen of de doseerinstallatie wel of niet kan verdwijnen.

D66: Oneens

Deze doseerinstallatie is er voor om de smalle polderweggetjes richting Schipluiden en Delft te ontzien en zo de natuur niet verder te belasten met sluipverkeer.

CUSGP: Eens

De verkeersinstallatie ter plekke is een onding. Regelmatig staan hier tientallen auto’s met ronkende, vervuilende motoren te wachten. Mogelijk wordt door de komst van de A4 de hele installatie overbodig. Tot die tijd kunnen, indien noodzakelijk, minder ingrijpende verkeersremmende maatregelen worden getroffen, zodat de veiligheid van bijvoorbeeld fietsers is gewaarborgd.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Het heeft geen toegevoegde waarde nu de A4 erbij komt.

AOV: Eens

De doorstroming wordt straks ondervangen door de A4 waardoor de druk op de sluiproute sterk afneemt.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Geen van beide

Deze mag verwijderd worden na gereedkomen A4.

PvdA: Eens

Veroorzaakt minder geluidsoverlast en fijnstof.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

Het Blankenburgtracé zal voor 2020 niet in gebruik genomen worden. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) doet niet aan koffiedikkijken. Wanneer deze discussie aan de orde komt, ergens rond 2018, zullen wij op grond van de dan alle beschikbare informatie een duidelijke keuze maken.

VVD: Oneens

Goede verkeersdoorstroming is zowel economisch als voor het milieu van belang.

CDA: Oneens

Het CDA is voor een goede, veilige en milieuvriendelijke inbedding van de Blankenburgtunnel. De maximumsnelheid moet op die eisen worden aangepast. 80 Km per uur kan een redelijke maximumsnelheid zijn, maar dat mag ook een hogere snelheid zijn, zolang aan de eisen wordt voldaan.

GroenLinks: Eens

Eens, de uitstoot van fijnstof wordt bij hogere snelheden exceptioneel verhoogd. Gevaar voor volksgezondheid. In Nederland hebben 1 miljoen Nederlanders last van hun longen o.a. vanwege de fijnstofuitstoot.

SP: Oneens

Wij blijven tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel en ook alle plannen die daaromheen geproduceerd worden. Tevens is het al aangetoond dat het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 80 km/uur geen positief milieueffect heeft.

D66: Eens

Alle maatregelen om het Vlaardingse milieu te ontlasten, moeten genomen worden. Minder hard rijden resulteert in minder fijnstof en minder verkeerslawaai.

CUSGP: Oneens

De verkeersdichtheid is bepalend voor de toegestane snelheid op de A20 en het Blankenburgtracé. Voor een goede en snelle doorstroming is het noodzakelijk om de snelheden flexibel aan te kunnen passen aan de (weers)omstandigheden en drukte. De gemeente moet zich vooral hard maken voor de komst van professionele geluidsschermen en stil asfalt, waardoor de overlast voor de wijkbewoners wordt beperkt.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

Een snelweg is nu eenmaal een snelweg.

AOV: Eens

Dankzij het door de gemeente niet inzetten op het krijgen van op- en afritten aan het Blankenburgtracé wordt de Marathonweg niet ontlast en blijft de luchtkwaliteit onder druk staan. Wanneer de gemeente zich hard maakt voor een maximumsnelheid van 80km per uur, waarvan is bewezen dat dit de luchtkwaliteit ten goede komt, ondersteunt het AOV dit. Liever ziet het AOV de gemeente zich alsnog maximaal inzetten op genoemde op- en afritten.

Ons Vlaardingen: Eens

Als de omwonende dat zouden willen, want de gemeente is er voor de bewoners.

Lokaal Vlaardingen: Oneens

Vlaardingen heeft geen fijnstof snuffelaars. LokaalVlaardingen wil deze gerealiseerd hebben. Wanneer met de nieuwe verkeerssituatie de norm overstijgt, zal de snelheid aangepast dienen te worden.

PvdA: Oneens

Ook de omroep moet zorgen voor meer eigen inkomen.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Oneens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat Omroep Vlaardingen voldoende subsidie moet krijgen om haar taken/opdrachten uit te voeren. Wanneer Omroep Vlaardingen deze taken/opdrachten niet meer kan uitvoeren voor het huidige subsidiebedrag moet er een passende oplossing gevonden worden.

VVD: Oneens

Zonder gerede aanleiding is het verhogen van subsidies onaanvaardbaar.

CDA: Oneens

Omroep Vlaardingen is belangrijk en kan daarom rekenen op subsidie van de gemeente. Maar verhoging van subsidie is in deze tijd van bezuinigingen niet reëel. Van de Omrroep mag eigen initiatief worden verwacht om de eigen inkomsten te vergroten.

GroenLinks: Eens

Eens, Omroep Vlaardingen is het medium waar het lokale nieuws en gemeentelijke informatie wordt verspreid.

SP: Oneens

Omroep Vlaardingen heeft bewezen dat zij prima kan omgaan met de gelden/subsidies die zij tot nog toe ontvangen hebben.

D66: Oneens

Los van de wettelijke, niet beïnvloedbare, rijksbijdrage moet de lokale omroep zich voornamelijk zelf bedruipen. De gemeente betaalt wel voor het uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen en kan op basis van cofinanciering meebetalen aan bijzondere eenmalige projecten.

CUSGP: Oneens

De gemeente is wettelijk verplicht om per huishouden een bepaald bedrag aan subsidie (in totaal ca. 44.755 euro) te geven aan Omroep Vlaardingen. Daarnaast zal de Omroep zelf inkomsten (bijvoorbeeld via reclames en advertenties) moeten verwerven door goed ondernemerschap.

SBV: Oneens

Geen toelichting gegeven

Trots: Oneens

De subsidie die ze krijgen moet toereikend zijn.

AOV: Eens

De wettelijke taak van de gemeente is te voorzien in lokale radio. Omroep Vlaardingen biedt met het verzorgen van tv-uitzendingen meer en dit heeft een grote toegevoegde waarde, daarvoor mag best meer subsidie worden verstrekt.

Ons Vlaardingen: Oneens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Regionale omroep is belangrijk. Met aantrekkelijker radioprogramma’s luisteren niet alleen ouderen naar deze omroep.

PvdA: Eens

In overleg met winkeliers en bewoners.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) vindt dat de winkeliers en ondernemers heel goed zelf kunnen uitmaken wanneer ze open of dicht zijn op zondag. De gemeente moet zich hier helemaal niet mee bemoeien. Het Rijk laat de keus aan winkeliers en ondernemers, de Vlaardingse politiek moet gewoon de wet naleven en niet winkeliers en ondernemers dwars zitten die hun boterham willen verdienen.

VVD: Eens

52 koopzondagen zijn wettelijk toegestaan. Winkeliers/ondernemers maken het voor zichzelf en met elkaar wel uit! Ondernemers van bouwmarkten, supermarkten etc. zien reikhalzend uit naar meer dan 12 koopzondagen per jaar. Zij ervaren oneigenlijke concurrentie vanuit onze buurgemeenten.

CDA: Oneens

Ons standpunt is helder: 12 koopzondagen is genoeg. In overleg met de winkeliers kunnen we dit aantal uitbreiden met winkelopenstelling op 'tweede feestdagen', bijvoorbeeld met Pasen of Pinksteren. Centrumwinkeliers vragen ook helemaal niet massaal om algehele zondagopenstelling. Ze vragen wel om duidelijkheid, bijvoorbeeld consequent openstelling op de eerste zondag van de maand. Dat is een terechte vraag en de gemeente moet die duidelijkheid dan ook geven. Voor kleinere winkeliers is de zondag vaak de enige vrije dag in de week. Wij willen die vrije zondag voor hen én voor andere Vlaardingers graag in stand houden.

GroenLinks: Eens

Eens, de ondernemers moeten met elkaar uitmaken of en wanneer ze open willen zijn op zondag. Onderlinge afstemming per gebied lijkt ons wel gewenst.

SP: Oneens

Het huidige beleid van 12 koopzondagen voldoet prima. Wel willen we een uitzondering maken voor de bedrijven aan de rand van Vlaardingen, daar dit geen bedreiging vormt voor de lokale ondernemer in de binnenstad.

D66: Eens

Leidend hierbij is wel de uitkomst van het overleg binnen het Platform Detailhandel. Iedere zondag de winkels open leidt niet tot meer omzet en een bruisende binnenstad. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor het winkelend publiek is het belangrijk dat per winkelcentrum minimaal 70-80% van de winkels tijdens de zondagopenstelling meedoen.

CUSGP: Oneens

Vanuit principiële en sociale motieven dient geen uitbreiding plaats te vinden. Wij hechten zeer aan de zondagsrust. Het is goed wanneer één dag in de week apart wordt gezet voor rust en bezinning. Bovendien is het voor kleine winkeliers niet rendabel om 7 dagen per week open te zijn. Hun omzet verdwijnt naar het grootwinkelbedrijf. Iedere euro kan immers maar één keer uitgegeven worden! Uitbreiding heeft dus geen zin.

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Geen toelichting gegeven

AOV: Eens

Het AOV vindt dat de gemeente ondernemers niet moet betuttelen. Gewoon landelijke wetgeving volgen en lokaal dereguleren. Ondernemers zijn mans genoeg zelf invulling te geven aan opening op zondag.

Ons Vlaardingen: Eens

De ondernemers moeten dat zelf bepalen.

Lokaal Vlaardingen: Eens

Enkele extra koopzondagen zijn bespreekbaar, maar LokaalVlaardingen is een voorstander om er creatiever mee om te gaan. Geen koopzondagen in januari en februari, maar wel bijvoorbeeld alle december-zondagen. De winkeliersvereniging erbij betrekken!

PvdA: Eens

Alleen in zogenaamde risicogebieden en voor bepaalde tijd.

VV2000 LeefbaarVlaardingen: Eens

Helaas is het in Vlaardingen nodig om preventief te moeten kunnen fouilleren. VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) zou het graag anders zien, maar helaas. Zolang de noodzaak bestaat, mag er van VV2000/Leefbaar Vlaardingen (lijst 2) dus preventief gefouilleerd worden.

VVD: Eens

In het kader van de veiligheid moeten alle instrumenten worden ingezet. Cameratoezicht, gebiedsontzegging en dus ook preventief fouilleren.

CDA: Eens

Als er aanleiding toe is, moet de politie de mogelijkheid hebben om preventief te fouilleren. Dat draagt bij aan de veiligheid van onze stad, in het bijzonder bij evenementen, en bij het winkelen en het uitgaan.

GroenLinks: Oneens

Oneens, evenals camera's is preventief fouilleren een vorm van schijnveiligheid, de resultaten van de gehouden acties tonen aan dat de opbrengsten bijzonder laag zijn. De daarmee samenhangende personele kosten zijn hoog.

SP: Oneens

Het preventief fouilleren is een inbreuk op de privacy van de mens. Deze vorm van preventie moet alleen toegepast worden op het moment dat aantoonbaar de veiligheid van de mensen in het gedrang komt, bijvoorbeeld bij toename van overvallen of inbraken. Daarom stellen wij de voorwaarde dat het gebied en de periode vooraf door de burgemeester wordt bepaald.

D66: Eens

Jammer genoeg zijn de geweldsmisdrijven dusdanig toegenomen dat preventief fouilleren onontkoombaar is. Willekeur is hierbij niet toegestaan. Preventief fouilleren kan alleen met nadrukkelijk toestemming van de Officier van Justitie.

CUSGP: Eens

Gezien de vele (roof)overvallen, bedreigingen en woninginbraken in Vlaardingen voelen inwoners zich onveilig. Het is daarom nodig om preventief fouilleren in te zetten om het wapenbezit en –gebruik te verkleinen. Hierdoor wordt onze samenleving veiliger en dat is iets waar we ons allemaal in kunnen vinden!

SBV: Eens

Geen toelichting gegeven

Trots: Eens

Wat echt helpt om de stad veiliger te maken, zijn wij voor.

AOV: Eens

Gezien de toename van straatroof, inbraken en overvallen vindt het AOV het preventief op kunnen treden door politie ter verbetering van de veiligheid wenselijk.

Ons Vlaardingen: Eens

Geen toelichting gegeven

Lokaal Vlaardingen: Eens

Alleen bij verdachte personen. Niet zomaar iedereen fouilleren.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken